Регистрационные карточки для юр.лиц – форма 1- форма 16

от 07/01/2012 в Гос. регистратор - Комментарии выключены

Форма 1 - Реєстраційна картка на проведення держреєстрації юрособи, утвореної шляхом заснування нової юрособи (1.0 MiB)
Форма 1 - Регистрационная карточка на проведение госрегистрации юрлица, образованного путем учреждения нового юрлица


Форма 2 - Реєстраційна картка на проведення держреєстрації юрособи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юрособи (юросіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (1.2 MiB)
Форма 2 - Регистрационная карточка на проведение госрегистрации юрлица, образованного путем реорганизации действующего (действующих) юрлица (юрлиц) в результате слияния, разделения, выделения или преобразования


Форма 3 - Реєстраційна картка на проведення держреєстрації змін до установчих документів юрособи (984.1 KiB)
Форма 3 - Регистрационная карточка на проведение госрегистрации изменений в учредительные документы юрлица


Форма 4 - Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юрособу, які містяться в Єдиному держреєстрі юросіб та фізосіб - підприємців (1.6 MiB)
Форма 4 - Регистрационная карточка о внесении изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в Едином госреестре юрлиц и физлиц - предпринимателей


Форма 5 - Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юрособи (503.4 KiB)
Форма 5 - Регистрационная карточка о создании обособленного подразделения юрлица


Форма 6 - Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юрособу, які містяться в Єдиному держреєстрі юросіб та фізосіб - підприємців (222.9 KiB)
Форма 6 - Регистрационная карточка о подтверждении сведений о юрлице, содержащиеся в Едином госреестре юрлиц и физлиц - предпринимателей


Форма 7 - Реєстраційна картка на проведення держреєстрації припинення юрособи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юрособи, що не пов’язано з банкрутством (219.8 KiB)
Форма 7 - Регистрационная карточка на проведение госрегистрации прекращения юрлица в результате его ликвидации или на основании судебного решения о прекращении юрлица, не связанному с банкротством


Форма 8 - Реєстраційна картка на проведення держреєстрації припинення юрособи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (348.6 KiB)
Форма 8 - Регистрационная карточка на проведение госрегистрации прекращения юрлица в результате слияния, присоединения, разделения, преобразования


Форма 9 - Реєстраційна картка про проведення держреєстрації припинення юрособи за судовим рішенням щодо визнання юрособи банкрутом (230.9 KiB)
Форма 9 - Регистрационная карточка на проведение госрегистрации прекращения юрлица в результате его ликвидации или на основании судебного решения о прекращении юрлица, не связанному с банкротством


Форма 16 - Реєстраційна картка про включення відомостей про юрособу (1.3 MiB)
Форма 16 - Регистрационная карточка о включении сведений о юрлице

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Комментирование закрыто